Project Description

OVER HET PROJECT

De opdrachtgever voor dit project is een bedrijf dat machines ontwikkelt en verhuurt voor spoorwegbouw en werkzaamheden aan rail-infrastructuur. Het uitgebreide net aan spoorwegen vereist onderhoud, renovatie, nieuwbouw of afbraak. De machines die VBS ontwikkelt en verhuurt, spelen hier een belangrijke rol in. Hoekman Engineering voert diverse engineeringstaken uit voor VBS.

Dit project betrof de ontwikkeling van een ballastdrukker. Deze machine wordt gebruikt om het ballastbed onder een spoorlijn te bewerken ten behoeve van onderhoud aan de spoorstaven. Hierdoor wordt stiller spoor mogelijk, wat leidt tot een gezondere leefomgeving en optimale omstandigheden voor omwonenden.

De ballastdrukker is een machine die aan een KROL gekoppeld kan worden en op de rails geplaatst wordt. Twee klauwen, die hydraulisch bediend zijn, drukken het ballast onder de spoorstaven weg. Met deze machine kan het werk efficiënt, snel en veilig worden uitgevoerd.

Lees hier meer over onze diensten op het gebied van engineering en advies.

Project details

Klant

VBS

Categorie

Speciaalmachines

Project link

www.vbsbv.nl

PROJECTFOTO’S