Project Description

OVER HET PROJECT

De opdrachtgever voor dit project, Van Zetten Metaal uit Opheusden, ontwikkelt en produceert oplossingen voor technische en civieltechnische vraagstukken. Hierbij staan creativiteit, innovatie en duurzaamheid centraal. Hoekman Engineering biedt in een aantal gevallen hierbij ondersteuning op het gebied van ontwerp- en tekenwerk. De praktijkgerichtheid van beide bedrijven garandeert een succesvolle oplossing.

De eindklant voor dit project, GMB, is een civieltechnisch bedrijf met vestigingen door het hele land. Vaak wordt op de locatie van de klus gebruik gemaakt van vervuilende dieselaggregaten om de benodigde stroom op te wekken. Het gebruik van deze apparatuur is bezwaarlijk in verband met het klimaat. Hiervoor is een oplossing gezocht in vernieuwbare energie. In dit geval is gekozen om een kleine, mobiele windmolen te gebruiken als energievoorziening.

Onze rol in dit project

Hoekman Engineering heeft voor dit project de mast van de windmolen gemodificeerd zodat deze eenvoudig ingeklapt kan worden voor vervoer over de web. Daarnaast heeft Hoekman Engineering de onderconstructie ontworpen, waarmee de windmolen geplaatst kan worden en stand-alone stabiel is. In deze constructie is ook ruimte voorzien voor bekabeling en besturing.

Met dit project hebben Hoekman Engineering, Van Zetten Metaal en GMB weer een stap gezet naar een duurzame, emissievrije wereld.

Lees hier meer over onze diensten op het gebied van engineering.

Project details

Klant

Van Zetten Metaal

Categorie

Duurzaamheid

Project link

www.vanzettenmetaal.nl

PROJECTFOTO’S