Project Description

OVER DEZE WERKZAAMHEDEN

Meer en meer klanten vragen om een sterkteberekening. Vaak kunnen we een antwoord geven door middel van een eindige-elementenanalyse, ofwel een Finite Element Method (FEM) analyse. Diverse klanten uit de sectoren waarin we actief zijn, hebben al een berekening bij ons laten doen. Dankzij deze berekeningen kunnen we inzicht krijgen in het verloop van de spanningen in een bepaalde constructie. Hiermee kunnen we kritische, zwakke punten identificeren of juist een gewichtsoptimalisatie uitvoeren.

De werkwijze is als volgt: de opdrachtgever levert een 3D-model aan. Dit model preppen wij zodat het geschikt is voor de FEM-software. Vaak geeft de klant ook de belastingsituaties en -combinaties aan. In sommige gevallen bepalen we de belastingen zelf, op basis van informatie die de opdrachtgever heeft voorzien. Na het aanbrengen van de belastingen, rekenen we de constructie door. Hierbij komen sterkte en stijfheid aan bod, daarnaast kunnen Eigenwaarde-analyses, knikberekeningen en dynamische analyses worden uitgevoerd. Het resultaat evalueren we en voorzien we van een heldere rapportage.

Project details

Klant

Diversen

Categorie

Berekeningen

Project link

Sterkteberekeningen

PROJECTFOTO’S